O Consello Galego de Enxeñerías (CGES) colabora no desenvolvemento da Xornada técnica ‘A madeira na obra pública, claves de durabilidade’. A sesión terá lugar na sé do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia (Praza da Milagrosa, 2 – baixo, A Coruña) entre as 17.00 e as 20.00 horas. A asistencia é libre e deberase formalizar unha inscrición previa a través deste enlace.

David Lorenzo Fouz, Enxeñeiro de Montes, investigador e consultor do sector forestal, e René Petit Martínez, Enxeñeiro Técnico Forestal e director do departamento técnico da empresa Xylazel, serán os encargado de impartir esta xornada. Os contidos da mesma son os seguintes:

  1. A madeira e a obra pública
  2. Patoloxías da madeira
  3. Clases de uso
  4. Durabilidade natural da madeira
  5. Impregnabilidade da madeira
  6. Solucións para a protección
  7. Solucións ante as diferentes clases de uso
  8. Solucións construtivas. Posta en obra
  9. Conservación das obras públicas
  10. Exemplos de deseño, construcción e conservación de madeira en obras públicas.

As inscricións para esta xornada técnica deberán formalizarse antes do 20 de marzo de 2017. Todos os asistentes recibirán a documentación técnica aportada por Xylazel e un diploma acreditativo da súa asistencia a esta sesión formativa.