Quen somos?

O obxectivo primordial do CGES é converterse na voz única da enxeñería galega diante das Administracións Públicas e da sociedade. A asociación representa máis de 5.000 profesionais de alta formación e cualificación a nivel internacional, dispostos e preparados para resolver problemas.

O CGES promove a coordinación entre as diferentes pólas da enxeñería en Galicia, potencia o traballo interdisciplinar e expón as inquedanzas da enxeñería diante de organismos públicos e privados.

Son tamén propósitos destacados da nosa entidade avanzar na prospección da evolución científica e tecnolóxica no noso territorio, prestixiar a enxeñería en Galicia, colaborar con todo tipo de organizacións no desenvolvemento e promoción da enxeñería galega e contribuír ao perfeccionamento das ensinanzas de enxeñería e a formación continua na nosa comunidad autónoma.

 XuntaExecutivaCGES

Juan José Iglesias Suárez, esquerda, Ramón Bermúdez de Castro, Pedro Calaza Martínez, Ricardo Babío Arcay, Oriol Sarmiento Díez, Juan Picos Martín e Javier Pamiés Durá conformaron a primeira xunta directiva do CGES

Xunta directiva do CGES:

  • Presidente: Oriol Sarmiento Díez, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia.
  • Vicepresidente: Enrique Urcola Fernández-Miranda, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia.
  • Secretario: Pedro Calaza Martínez, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.
  • Vicesecretario: Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.
  • Tesoureiro: Juan José Iglesias Suárez, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas de Galicia.
  • Contador: Antonio Murillo Roldán, delegado en Galicia do Colexio de Enxeñeiros ICAI.
  • Vogais: José Joaquín de Troya Calatayud, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos de Galicia; e Verónica Rodríguez Vicente, decana do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes de Galicia.