Cincuenta e sete enxeñeiros de distintas especialidades galegos e portugueses desprazáronse a Vigo hoxe para visitar a EDAR de Lagares. Esta actividade, organizada polo CGES (Consello Galego de Enxeñerías), contou con 13 enxeñeiros da Ordem dúas Engenheiros, Norte Portugal, e con 44 profesionais galegos dos Colexios de Enxeñeiros de Camiños, Industriais, Navais e Minas. O obxectivo desta visita foi coñecer a EDAR de Lagares, obra pioneira en España polo seu sistema de hidrólisis, primeira de Galicia en utilizar a auga que rexenera, por exemplo para regas. A depuradora de augas residuais viguesa recibiu o XI Premio San Telmo 2019 como mellor obra de enxeñería galega, que concede o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia. Seguidamente, o presidente do CGES, Enrique Urcola, e Bento Aires, presidente Conselho Diretivo dá Regiao Norte dá Ordem dous Engenheiros asinaron un convenio de colaboración.

Son moitos os técnicos que ao longo do ano visitan estas instalacións pola súa importante innovación tecnolóxica, pola súa integración paisaxística e polas melloras para a calidade de vida e o medio ambiente. Son as características que as levaron a converterse en Premio San Telmo 2019. Os enxeñeiros do CGES e da Ordem repartíronse en tres grupos para poder aproveitar ao máximo esta visita e comprobar ‘in situ’ que esta depuradora, ao estar totalmente cuberta, non xera ningún tipo de contaminación, nin de ruído, nin de cheiros, así como ver o perfectamente integrada que está desde o punto de vista paisaxístico.

O presidente do CGES, tamén decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos en Galicia Enrique Urcola, estivo acompañado polo presidente do Consello Directivo da Rexión Norte, Bento Aires; a decana do Colexio de Enxeñeiros de Montes de Galicia, Teresa Barbosa; o delegado do ICAI en Galicia, Antonio Murillo; o decano do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Francisco Pérez; o de Navais e Oceánicos, Jorge Dahl; o director de Colexio de Enxeñeiros Agrónomos, José Antonio Rivas; o secretario do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Francisco Rosado, e o representante do Colexio de Enxeñeiros de Minas en Pontevedra, Juan Ricoy. A @dicha visita tamén acudirán os seus homólogos portugueses: os coordinadores de C.R.C Civil, María Teresa Ferreira; de Electrónica, Mario Fernando; de Mecánica, Hugo Rubén dá Cal; e de Agronómica, de Adelino Augusto dous Santos. Aos que se sumarán enxeñeiros superiores de todas as ramas, procedentes de toda Galicia e do Norte de Portugal, así como outros representantes da Ordem.

Convenio

Convenio No marco desta visita o CGES e a Ordem dúas Engheiros, Rexión Norte de Portugal asinaron un convenio de colaboración cuxa vixencia será de tres anos, prorrogable. A firma do mesmo da man dos presidentes de ambas as entidades tivo lugar no Círculo de Empresarios de Galicia. O obxectivo do devandito convenio é a cooperación conxunta de ambas as organismo no ámbito da formación coa promoción de cursos, conferencias, e simposiums; tamén do desenvolvemento de programas de colaboración e actividades para estes profesionais galegos e portugueses; a divulgación conxunta de información para os diferentes sectores, así como a cooperación entre entidades europeas. Os dous representantes ven o convenio con moi bos ollos e esperan que sexan moi frutíferos. Enrique Urcola explicou que “o obxectivo é compartir experiencias técnicas entre ambos os países, como a visita de hoxe á EDAR. Trataremos de establecer, polo menos, un mínimo de dúas reunións técnicas anuais. A próxima será no norte de Portugal”. Pola súa banda, Bento Aires destacou que “se abre unha nova páxina nas relacións transfronteirizas entre Galicia e Norte de Portugal. Esta firma abre unha porta para compartir experiencias e relacións profesionais”.

O CGES agrupa aos colexios profesionais de Galicia de Enxeñeiros Agrónomos, de Camiños Canles e Portos, Enxeñeiros ICAI, Industriais, de Minas, de Montes, Navais e Oceánicos, así como de Telecomunicación. Leste representa a máis de 5.000 profesionais de alta formación e cualificación a nivel internacional en Galicia.