O membro do Consello Galego de Enxeñerías (CGES), o Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG) convocan unha nova edición dos Premios Galicia das Telecomunicacións 2018, que unha vez máis serán entregados no marco da XXIII Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información. O evento terá lugar o 1 de xuño de 2018 e estará centrado no Big Data.

Os galardóns divídense en dúas categorías:

  • Premio Gradiant á mellor tese doutoral aplicada ao sector TIC 2018: Coa concesión desta distinción, en colaboración con Gradiant e que está dotada con 1.500 euros, preténdese fomentar a realización de teses de doutoramento con potencial de aportar valor no mercado como vehículo de xeración de coñecemento e recoñecer a aqueles investigadores das universidades galegas que teñan completada a súa tese doutoral nun eido aplicable ao sector TIC.
    O obxectivo do premio é recoñecer a excelencia dunha tese doutoral aplicada ao sector TIC que destaque no campo da transferencia tecnolóxica e a xeración de negocio baseado no coñecemento. Valóranse aspectos da tese que xustifiquen o seu potencial de aportar valor no mercado, como por exemplo o potencial de contribución ao desenvolvemento socio-económico,  a xeración de patentes e de spin-offs, ou a colaboración con empresas, entre outros.
  • Premio ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais 2018: En colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia. Este premio de carácter honorífico, pretende recoñecer os mellores proxectos no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación que contribúan e aporten beneficios á sociedade. Distingue aquelas iniciativas de innovación social de base tecnolóxica que achegan solucións TIC no campo da accesibilidade e as tecnoloxías da información e a comunicación apoiando a igualdade de oportunidades, a inclusión dixital e/ou dan resposta ás demandas sociais dirixidas á mellora da saúde, da autonomía persoal e do benestar e a calidade de vida.

Toda a información sobre as convocatorias dos premios pódese consultar na web do COETG-AETG www.aetg.gal.

Toda a información sobre as convocatorias dos premios está dispoñible na web corporativa www.aetg.gal