O presidente do Consello Galego de Enxeñerías e decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Ricardo Babío, publicou en varios medios de comunicación tribunas libres sobre as estacións intermodais e sobre a chegada do AVE a Galicia. Podes consultalas nos seguintes archivos.

OpinionRicardoBabioIntermodalesCGES  OpinionRicardoBabioAVECGES

TribunaRicardoBabioAVECGES